Aanvragen werktijdverkorting in verband met coronavirus

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd. De onderstaande regeling aanvragen werktijdverkorting is per direct stopgezet en wordt opgevolgd door het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.

Momenteel staan de media bol van informatie over het coronavirus ofwel COVID-19. Het kan zijn dat u als werkgever hierdoor voor bepaalde werknemers minder werk hebt. Dan hoort het aanvragen van werktijdverkorting wellicht tot de mogelijkheden. Hoe werkt dat? De gevolgen van het coronavirus behoren niet tot het zogenaamde normale bedrijfsrisico. Het is een bijzondere situatie waardoor personeel wellicht korter moet werken of juist helemaal niet. Wat kunt u als werkgever doen?

Werktijdverkorting aanvragen

Een vergunning voor werktijdverkorting vraagt u aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Er gelden diverse voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergunning werktijdverkorting.

  • Er is sprake van buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend; en
  • U verwacht dat u als ondernemer gedurende tenminste 2 kalenderweken tot maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20 procent van uw arbeidscapaciteit niet kunt benutten.

Ontheffing wordt niet verleend:

  • over perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing is ontvangen;
  • voor zover het personeelsbestand van de onderneming niet op de te verwachten behoefte is afgestemd;
  • als de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking (tenzij de staking helemaal los staat van het verlenen van de ontheffing).

De vergunning geldt maximaal 6 weken. Is de situatie verbeterd? Dan kunnen uw werknemers weer gewoon aan het werk. Anders kunt u verlenging van de vergunning aanvragen bij het ministerie van SZW.

Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kan geen vergunning worden aangevraagd.

Zodra de vergunning is verleend, moet aansluitend bij UWV een WW-uitkering worden aangevraagd. U als werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting. Concreet: de werkgever betaalt het loon van de werknemers gewoon door en ontvangt van het UWV de WW-uitkeringen.

Meer informatie en advies

De website van het Ministerie van Sociale Zaken geeft in verband met het coronavirus regelmatig een update over dit onderwerp.

De adviseurs van acconavm werkgeversservice kunnen u helpen met het doen van een aanvraag voor werktijdverkorting bij het Ministerie van Sociale Zaken. Vraag hiervoor uw accountmanager of wgs-adviseur.

Eugène Gulikers (HR Adviseur Werkgeversservice)
Eugène Gulikers, werkgeversservice, staat met hart en ziel klaar voor zijn klanten. In heldere nuchtere taal, en met de nodige humor begeleidt hij werkgevers graag bij implementatie van nieuwe wetgeving. Hij is hiervan dan ook uitstekend op de hoogte: Werkkostenregeling, Participatiewet, Wet Werk en Zekerheid, Lage Inkomensvoordeel.  Aan de andere kant gaat hij ook graag de diepte in. Hij werkt graag met de Persoonlijke Profiel Analyse, een instrument om duidelijk te krijgen of ambitie en vaardigheden matchen.<< terug naar overzicht