30%-regeling voor expats op de schop, wat betekent dit voor u?

Het plan lag al even op stapel, maar met de presentatie van de Miljoenennota voor 2019 wordt het nu dan echt waarheid: de zogenoemde 30%-regeling voor expats gaat op de schop en wordt flink ingeperkt. Wat gaat er exact veranderen en wat betekent dit voor u als ondernemer?

Dankzij de 30%-regeling (ook wel expat-regeling) mag u nu nog 8 jaar lang 30% van het salaris van buitenlandse werknemers onbelast verstrekken. Dit maakt het aantrekkelijk om buitenlandse werknemers in dienst te nemen. Andersom geldt dat natuurlijk ook: dankzij de regeling is het voor buitenlandse werknemers een stuk aanlokkijker om hun moederland te verlaten en in Nederland te komen werken.

Behoefte aan expertise van buitenaf

In veel sectoren is er namelijk behoefte aan hoogopgeleid personeel, met een specifieke expertise. Expertise die we in Nederland niet altijd voorhanden hebben. Denk bijvoorbeeld aan specialistische, technische kennis. Als ‘Nederland kenniseconomie’ investeren we daarom graag in hooggekwalificeerd personeel van buiten. Tot dit jaar dan.

Fiscaal voordeel

De gedachte achter de 30%-regeling? Wie in Nederland komt wonen en werken, krijgt te maken met extra (hoge) kosten. ‘Extraterritoriale kosten’, noemt de Belastingdienst ze ook wel. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor een kennismakingsreis en de verhuizing. Maar denk ook aan de kosten voor 2 woningen (‘thuis’ en in Nederland) en aan reiskosten voor bijvoorbeeld familiebezoek.

Van 8 naar 5 jaar

Zoals gezegd mag u dankzij de 30%-regeling dus nu nog 8 jaar lang 30% van het salaris van deze werknemers onbelast verstrekken. Zie dit als een soort onkostenvergoeding voor die extraterritoriale kosten. Maar nu wordt de termijn waarin u het salaris onbelast mag verstrekken, teruggebracht naar 5 jaar. En er is géén overgangsregeling.

Dat niet alleen. Ook kunt u als werkgever niet langer een vrije vergoeding geven voor de extra kosten van een internationale school (als uw werknemer zijn of haar kinderen meebrengt naar Nederland). Deze afschaffing betekent al snel een extra kostenpost van 10.000 euro per jaar. Voor veel mensen is dat gewoon onbetaalbaar.

Aanpassing geldt voor iedereen

De verkorting van de regeling gaat voor iedereen gelden. Heeft u een werknemer in dienst die al 6 jaar gebruikmaakt van de regeling? Dan vervalt het 30%-voordeel komend jaar óók voor hem. Deze werknemers zien hun nettoloon komend jaar dus plotseling dalen met 30%. De vraag is of het voor uw werknemer dan nog altijd aantrekkelijk is om in Nederland te blijven werken.
Dilemma: zelf bijpassen?

Zit u als werkgever ook in deze situatie? Dan komt u voor een dilemma te staan. Past u zelf bij en laat u uw brutoloonkosten (flink) stijgen, of loopt u het risico dat uw werknemer misschien vertrekt? Oftewel: wie gaat de pijn van deze maatregel dragen?

Wees creatief

Dus: Nederland kennisland? Als ik deze plannen zo lees, vraag ik het mij af. Maar de 30%-regeling gaat op de schop. Dat is een feit. Heeft u veel expats in dienst? Dan kan dit op termijn wellicht resulteren in verloop van uw personeel. Daarom raad ik u aan om alvast te kijken naar andere, creatieve manieren om uw personele bezetting op orde te houden. Zeker met de huidige krappe arbeidsmarkt in het achterhoofd.

Kijk bijvoorbeeld niet alleen naar buitenlands personeel of ‘de schoolverlater’, maar denk ook aan herintreders en personeel met een arbeidsbeperking. Uiteraard denk ik hierin graag met u mee!

Arjen Tompkins
Arjen Tompkins (Senior Specialist Belastingadviseur)
Arjen Tompkins is binnen accon■avm werkzaam als Senior Specialist Belastingadviseur vanuit kantoor Veenendaal. Arjen is inmiddels al ruim 16 jaar in dienst bij accon■avm en werkt met passie en gedrevenheid voor onze internationale klanten. Dit kunnen zowel Nederlandse klanten zijn die over de grens actief zijn, alsmede vele buitenlandse klanten die in Nederland activiteiten ontplooien. Arjen is hen daarbij van dienst bij vraagstukken rondom Loonheffingen en Sociale Zekerheid, BTW en Winstbelastingen. Ook onderhoudt Arjen de contacten binnen het internationale netwerk van accon■avm: GMN International.

Arjen Tompkins – Senior Specialist Belastingadviseur is te bereiken via telefoonnummer 0318 – 30  71 58
<< terug naar overzicht