http://accountant

Blog

Lokale voerproductie: een optie of utopie?
Lokale voerproductie Kringlooplandbouw vormt de basis van landbouw in de toekomst. Dat is de kern van de landbouwvisie voor 2030, die minister Carola Schouten presenteerde in 2018. Een van de belangrijkste richtlijnen hiervoor is zoveel mogelijk lokale voerproductie. Een duidelijke boodschap, maar is het ook haalbaar? Dat onderzocht ik voor de regio Noord-Nederland tijdens mijn afstudeerstage bij acconavm. Lees mijn bevindingen.

Lees meer
Tien aandachtspunten bij het inlenen van (buitenlandse) arbeidskrachten
internationale arbeidskrachten In veel sectoren is er een groot tekort aan vakmensen. Ondernemingen kiezen er daarom vaak voor om buitenlandse arbeidskrachten in te lenen via een uitzendbureau. Het werken met buitenlands personeel is echter aan veel nationale en internationale wetten en regels gebonden. In deze blog zet ik tien aandachtspunten voor u op een rij.

Lees meer
De nieuwe stikstofaanpak: iets meer duidelijkheid
stikstofaanpak Eind april kwam minister Schouten met belangrijk nieuws over de stikstofaanpak. Er werd aangekondigd dat ruim vijf miljard euro beschikbaar komt voor diverse maatregelen om de stikstofdepositie terug te dringen. Inmiddels is ook het eindrapport van de Commissie Remkes gepubliceerd. De nieuwe stikstofaanpak wordt zo weer iets duidelijker. Ik neem u graag even mee in de ontwikkelingen.

Lees meer
Kom sterker uit de crisis met de SLIM-subsidie en MKB!dee
SLIM-subsidie scholing personeel Medewerkers opleiden en (om)scholen is steeds belangrijker geworden. Zeker als bepaalde activiteiten (tijdelijk) wegvallen door de coronacrisis. Met de SLIM-subsidie en de regeling MKB!dee krijgt u hierbij financiële ondersteuning. Ik leg u graag uit hoe het werkt.

Lees meer
Anticipeer strategisch op de grondslagverbreding belasting en stikstof
anticipeer strategisch - webinar Lubbert van Dellen In de pers is veel aandacht geweest voor de stikstofbrief van 24 april jl. (langetermijnbeleid stikstof), 8 mei jl. (voermaatregelen) en 18 mei jl. (bron maatregelen stallen open). Minstens zo belangrijk is het CPB-rapport en de aansluitende Kamerbrief van 18 mei jl. over een ‘beter belastingstelsel’. De kern van die Kamerbrief is dat de overheid op zoek is naar mogelijkheden om de belastinginkomsten te verhogen. Niet door tarieven te verhogen, maar door met de huidige tarieven meer vermogen/winst te kunnen

Lees meer