http://accountant

Blog

Fiscus dwingt boeren zonder winst tot staking: wat kunt u doen?
zonder winst staking Bent u als agrariër uw bedrijf aan het afbouwen? Dan ligt uw onderneming onder een vergrootglas bij de fiscus. Als u op papier vrijwel geen winst meer maakt én elk jaar een verlies hebt, riskeert u een fiscale staking. In veel gevallen kunt u dit voorkomen. We helpen u hierbij graag op weg.

Lees meer
Wijziging WW-premie: zo komt u in aanmerking voor het lage tarief
Vanaf 1 januari 2020 wijzigt de wachtgeldpremie (WW). Vanaf dan betaalt u als werkgever een hoge WW-premie bij een tijdelijk dienstverband en een lage premie bij een vast dienstverband. Het verschil tussen het hoge en lage tarief zal 5% zijn. Ontdek hoe u in aanmerking kunt komen voor het lage tarief.

Lees meer
Mensen bepalen de ondernemingswaarde
Monique van Lijssel Eind juni publiceerden wij onze jaarcijfers. Naast een prettige omzetontwikkeling focusten wij ons daarbij vooral op iets dat de komende jaren voor elke onderneming cruciaal wordt: de mate waarin we medewerkers kunnen vinden, binden en blijven boeien. Daarvoor is een gedragsverandering nodig die in de top van elk kantoor moet beginnen. In zakelijke dienstverlening staat de menselijke factor bij uitstek in directe verbinding tot de financiële resultaten: bij acconavm bijvoorbeeld, resulteerde een tekort aan medewerkers de laatste jaren tot het

Lees meer
Risicomanagement op uw akkerbouwbedrijf: wat doet u eraan?
Risicomanagement Risicomanagement: vermoedelijk geen onderwerp dat op uw dagelijkse agenda staat. Maar wel heel belangrijk! Allerlei risico’s, waaronder de weersomstandigheden, verdienen uw aandacht. Het weer verandert, extreem weer komt vaker voor: zowel droogte als (hoos)buien.

Lees meer
Op goede gronden: hebt u uw grondstrategie al op orde?
grondstrategie Grond is het productiemiddel voor de akkerbouw. Het duurzaam benutten van de grond draagt veel bij aan de continuïteit van de akkerbouwonderneming. Ook is het een goede basis voor de invulling van kringlooplandbouw. Ik neem u graag mee in een aantal overwegingen aangaande uw grondstrategie.

Lees meer