Algemene voorwaarden

Hier treft u de algemene voorwaarden van acconavm groep b.v. aan die van toepassing zijn op de dienstverlening van acconavm groep b.v. en haar deelnemingen.

acconavm groep b.v. maakt deel uit van Flynth Holding N.V.

acconavm controlepraktijk B.V is per 1 september 2022 Flynth Audit B.V. Op de dienstverlening op het gebied van Audit en Assurance zijn per 1 september 2022 de algemene voorwaarden van Flynth Audit B.V. van toepassing. Lopende afspraken terzake deze dienstverlening blijven van toepassing totdat deze vervangen zijn door nieuwe afspraken. De algemene voorwaarden van Flynth Audit B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09063021 en ook te raadplegen op de website van Flynth.