Ontdek handige tips en lees blogs van onze collega-experts.

Actueel

Ledencertificaten FrieslandCampina omzetten in melkcertificaten? Doe dit vóór 8 januari 2023
melkcertificaten Als melkveehouder hebt u, als u melk levert aan FrieslandCampina, melkcertificaten nodig. Nu het jaar 2022 bijna achter ons ligt, is het belangrijk om te kijken naar de hoeveelheid melk die u hebt geleverd in 2022. Is dit méér dan uw referentieperiode bij FrieslandCampina? Dan moet u extra melkcertificaten kopen. Ook in 2022 heeft FrieslandCampina het mogelijk gemaakt om deze extra melkcertificaten te financieren met de ledenobligaties-vast. In deze blog vertel ik u er graag meer over.

Lees meer
Raad van State: Bouwvrijstelling stikstof van tafel! Wat kan wel?
bouwvrijstelling stikstof De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat de vrijstelling voor de vergunningplicht voor stikstofemissies tijdens de bouw- en aanlegfase, in strijd is met de Europese natuurwetgeving. Zonder deze vrijstelling moet per bouwproject bekeken worden hoeveel stikstof er vrijkomt voordat de benodigde vergunningen afgegeven kunnen worden.

Lees meer
Voorkom dat u meer belasting betaalt door hogere melkprijs in 2022
liquiditeit melkvee In 2022 is de melkprijs flink gestegen: zo’n 16 eurocent per geleverde kilogram melk. Het is aannemelijk dat uw inkomen als melkveehouder hierdoor stijgt, ondanks de hogere kosten. Dit extra inkomen betekent ook dat u meer belasting moet betalen. Denk er nu over na wat u kunt doen om dit te beperken. Ik geef u graag een aantal tips.

Lees meer
Openstelling LBV waarschijnlijk vooruitgeschoven naar 2023
LBV Wellicht herinnert u zich nog het concept van de landelijke beëindigingsregeling veehouderij (LBV). Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte dit concept afgelopen zomer bekend. Dit zou tot een structurele verlaging van stikstofdepositie moeten leiden.

Lees meer
Zo behoudt of creëert u voldoende liquiditeitsruimte in uw veehouderij
Luchtwassers Maatlat Duurzame Veehouderij Voldoende liquiditeitsruimte is belangrijk voor uw onderneming. Op korte termijn hebt u het nodig om uw rekeningen te betalen. Op lange termijn hebt u het nodig om prijsdalen op te vangen, zoals we de afgelopen jaren hebben gekend. Ook op dit moment doet u er goed aan voldoende liquiditeitsruimte te hebben.

Lees meer