Actueel

Ontdek handige tips en lees blogs van onze collega-experts.

Actueel

Mensen bepalen de ondernemingswaarde
Monique van Lijssel Eind juni publiceerden wij onze jaarcijfers. Naast een prettige omzetontwikkeling focusten wij ons daarbij vooral op iets dat de komende jaren voor elke onderneming cruciaal wordt: de mate waarin we medewerkers kunnen vinden, binden en blijven boeien. Daarvoor is een gedragsverandering nodig die in de top van elk kantoor moet beginnen. In zakelijke dienstverlening staat de menselijke factor bij uitstek in directe verbinding tot de financiële resultaten: bij acconavm bijvoorbeeld, resulteerde een tekort aan medewerkers de laatste jaren tot het

Lees meer
Aankondiging openstelling Subsidie energiebesparing eigen huis
energiebesparing eigen huis Na een tijdelijke stop gaat de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open voor eigenaar én bewoner. De publicatie van de regeling in de Staatscourant wordt eind augustus verwacht. Naar verwachting kan vanaf 2 september 2019 de subsidie worden aangevraagd. Subsidie aanvragen Tot en met 2020 bedraagt het beschikbare budget voor deze subsidie € 84 miljoen. Indien u voor deze subsidie in aanmerking wilt komen, dient u minimaal twee grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning uit te voeren.

Lees meer
Risicomanagement op uw akkerbouwbedrijf: wat doet u eraan?
Risicomanagement Risicomanagement: vermoedelijk geen onderwerp dat op uw dagelijkse agenda staat. Maar wel heel belangrijk! Allerlei risico’s, waaronder de weersomstandigheden, verdienen uw aandacht. Het weer verandert, extreem weer komt vaker voor: zowel droogte als (hoos)buien.

Lees meer
Op goede gronden: hebt u uw grondstrategie al op orde?
grondstrategie Grond is het productiemiddel voor de akkerbouw. Het duurzaam benutten van de grond draagt veel bij aan de continuïteit van de akkerbouwonderneming. Ook is het een goede basis voor de invulling van kringlooplandbouw. Ik neem u graag mee in een aantal overwegingen aangaande uw grondstrategie.

Lees meer
Oproep: maak alsnog bezwaar tegen de box 3-belasting
Door de hoge box 3-belasting kan het zijn dat u méér belasting over uw spaargeld betaalt dan dat u aan rente ontvangt. Sinds 2016 lopen er massaal bezwaarprocedures tegen deze kwestie. Ook voor het belastingjaar 2018 kunt u bezwaar maken. Ik adviseer u: doe ook mee, want er is nog hoop. 

Lees meer