Accon avm 100 jaar

Adviseurs en accountants door de jaren heen

Accon avm 100 jaar

2017 is voor ons een bijzonder jaar. 100 jaar geleden vond acconavm haar oorsprong. Op deze jubileumpagina vertellen wij u meer over onze historie, de wensenactie die wij speciaal voor onze klanten hebben georganisserd en kunt u fotomateriaal door de jaren heen zien.

Historie

4 juni 1917, Leeuwarden. Een aantal organisaties kwamen bijeen. Ze vormden een Commissie van Voorbereiding die aan de slag ging met een bureau dat de boekhoudingen voor boeren zou gaan verzorgen. Zestig boeren hadden gereageerd op een oproep in het Friesch Landbouwblad, zij wilden wel meedoen. Voor minimaal 10 gulden per jaar konden boeren hun boekhouding laten verzorgen. Op 24 juli 1917 was het een feit; de notariële oprichting van de Coöperatieve Centrale Landbouwboekhouding (CCLB). Het eerste Nederlandse coöperatieve landbouw boekhoudkantoor.

AVM (Adviseurs Voor Management) werd vanaf 1984 de verzamelnaam van de CCLB. De voorloper van AccoN is het Boekhoudbureau van de Gelderse Maatschappij van Landbouw, later Accountantskantoor Gelderland. Toen de accountantskantoren in Gelderland, Utrecht en Zeeland in 1994 onder één paraplu kwamen, ontstond AccoN. In 2006 is AccoN gefuseerd met AVM en is het huidige acconavm ontstaan. Anno 2017 is acconavm dé advies- en accountantsorganisatie voor ondernemers in het MKB en de agrosector en behoort acconavm tot de top 7 van grootste accountantskantoren in Nederland.

100 jaar Accon avm

De Raad van Bestuur over het 100-jarig jubileum van acconavm: “We vinden onszelf niet oud, maar juist elke dag weer fonkel nieuw. acconavm heeft een goede balans van enerzijds het goede van het oude bewaren en anderzijds het steeds weer kunnen aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen. We blijven dan ook altijd naar de toekomst kijken. Op naar de volgende 100 jaar!”

Wensenactie

Om onze feestvreugde met u en de mensen om ons heen te delen, hebben wij in ons jubileumjaar 100 wensen uitgevoerd. Samen met de orgainisatie Een Wens voor je Medemens hebben wij deze wensen kunnen uitvoeren.

In totaal hebben er zeven wensenuitreikingen plaatsgevonden door heel Nederland. Per wensuitreiking is er een verslag en filmpje beschikbaar, zodat u alle wensenuitreikingen rustig terug kunt kijken. De wensenuitreikingen hebben plaatsgevonden in Lochem, Roermond, Rosmalen, Barneveld, GoesDrachten en Veendam.

Wens boom